Du er her

Vesterled AS, region Vest Haugesund

Besøksadresse: Sjøhuskleiva 15, 5503 Haugesund 
Postboks: Vesterled AS 792, 5503 Haugesund 


Tlf: 52 70 82 80
E-post: post@vesterled.org

 


  Trond Lien
  Leder region vest Haugesund
  Tlf: 99 22 55 24
  E-post: tl@vesterled.org

   Gro Hamre
  
Rekrutteringsansvarlig 
  Tlf: 91 12 44 95
  E-post: gh@vesterled.org

   Mariann Hatlelid Ådnanes
  
Familiehjemskoordinator 
  Tlf: 41 55 21 14
  E-post: mh@vesterled.org

 


  Permisjon
  Karina Aanderaa Hansen
  
Familiehjemskoordinator 
  Tlf: 40 04 07 48
  E-post: kh@vesterled.org

 


  Permisjon
  Anette Tverdal Thorland
  
Familiehjemskoordinator 
  Tlf:  90 70 53 22
  E-post: att@vesterled.org

   Torill Røyrvik
  
Familiehjemskoordinator
  Tlf: 91 71 95 07
  E-post: tr@vesterled.org

   Camilla Tofte Jensen
  
Familiehjemskoordinator
  Tlf: 90 62 44 20
  E-post: ctj@vesterled.org

 


  Eirik Solstrand 
  
Familiehjemskoordinator
  Tlf: 97 08 43 22
  E-post: es@vesterled.org

   Beate Kjærandsen
  Merkantil
  Tlf: 97 70 09 04
  E-post: bm@vesterled.org

 


Børre Bakke 
Ledende miljøarbeider og ansvarlig for S/Y Fredag
Tlf: 45 80 86 42
Epost: bb@vesterled.org


Gro Olsen
Fagkonsulent
Tlf: 48 22 77 76
Epost: go@vesterled.org