Du er her

For Ungdom

Det er ikke alltid barn og ungdom kan bo hjemme. Noen ganger må man finne et annet sted en kan bo. 

Vesterled hjelper til med å finne gode og trygge familiehjem der barn og ungdom kan bo i så lenge det er behov for det. Noen trenger et sted de kan være en kort periode, andre kan trenge det frem til de blir voksne. Vi har familiehjem som er flinke til å ta seg av barn og ungdom, og forstår den situasjonen de er i.

Hverdagen

Vesterled sørger for at en får går på skole mens en er i familiehjemmet og får undervisning tilpasset sine behov. Noen kan i tillegg til skole eller i stedet for skole ha bedre nytte av å prøve seg i arbeidslivet. Når det er aktuelt hjelper vi til med å finne en egnet arbeidspraksis.

Barn og ungdom har godt av å være i aktivitet sammen med andre. Vi strekker oss alltid langt i å finne sunne fritidsaktiviteter den enkelte kan delta på etter skole og arbeid