Du er her

Om Vesterled

Vesterled AS er et barnevernstiltak som startet sin virksomhet i Haugesund i 1995. I dag består Vesterled av to avdelinger lokalisert i Haugesund og Skien. 

Virksomheten drives gjennom to ressurssentre hvor ca. 45 familiehjem og ca. 35 besøkshjem er tilknyttet. 

I tillegg tilrettelegger Vesterled ulike tiltak for ettervern og oppfølging knyttet til ungdom med tiltak gjennom barnevernet. Vi har erfaring og kompetanse innenfor miljøterapi, veiledning, familiearbeid og nettverksarbeid.

Ved våre to ressurssentere er vi til sammen 15 ansatte. Her har vi barnevernspedagoger, sosionomer, spesialpedagog, førskolelærer og personer med annen kompetanse og erfaring. Vi har personer med videreutdanning innen familieterapi og veiledning, sertifiserte kursholdere i De utrolige årene og Circle of security, og kompetanse innen traumebevisst omsorg.