Du er her

Hovedmål

Vi har som hovedmål å gi barn og ungdom en god omsorgssituasjon som gir mulighet for utvikling og identitetsbygging.

Videre legges det vekt på å endre atferd gjennom positiv læring og mestring. Familiehjemmene skal ha god kompetanse om oppdragelse basert på metodikk fra anerkjente metoder. Dette betyr at ungdommens møte med den enkelte av oss skal stå i sentrum for våre planer, strategier og handlinger.

I dette møtet skal omsorg og respekt være basert på et ubetinget menneskeverd:

Alle mennesker er likeverdige. Det betyr toleranse, forståelse og respekt for det som er annerledes. Det betyr evne til ærbødighet og ydmykhet, høflighet og god folkeskikk, også i forhold til språk, kultur og religion.

Ungdommen og deres foresatte skal kunne møte oss med trygghet og tillit.

I prinsippet betyr blant annet disse punktene at alt arbeid med ungdommene må ha fokus på deres nettverkets og ressurser, muligheter og potensial for utvikling.

I utredningssammenheng vil dette bety både å se på faktorer som forklaringsmodell for dagens situasjon og å konkretisere hjelp som vil kunne fremme ungdommens eget potensiale, realisering og utvikling. Alt arbeid må ta utgangspunkt i mulighet til medvirkning, selvbestemmelse og personlig ansvar for egne handlinger.