Du er her

Familiehjem/fosterhjem

Vesterled vil gi barn/ungdom som er under omsorg av barnevernet nye, stabile, trygge og omsorgsfulle hjem for å gi mulighet for vekst og utvikling.

Et familiehjem/fosterhjem i Vesterled er et forsterket fosterhjem for barn med ulike erfaringer og behov. Familiehjem/fosterhjem er Vesterleds viktigste tiltaksform. Vi har flere ulike hjem, både par og enslige, med barn og uten barn, og med ulik kulturell bakgrunn. Det viktigste av alt er at hjemmene er motiverte, engasjerte og at vi klarer å finne det rette hjemmet til det enkelte barnet/ungdommen, og det rette barnet/ungdommen til det enkelte hjemmet.  

Våre familiehjem/fosterhjem følges tett opp av en fast koordinator og er en del av et faglig og sosialt fellesskap ved våre avdelinger.

Alle hjemmene i Vesterled gjennomgår opplæringsprogram og en godkjenningsprosess før plassering.Vesterled tilbyr også beredskapshjem ved forespørsel.