Du er her

Besøkshjem

Besøkshjemmet er en av familiehjemmets/fosterhjemmets viktigste støttespillere.

Et besøkshjem tar i mot et barn etter en oppsatt plan, eksempelvis en helg i måneden og en uke i året for å avlaste familiehjemmet/fosterhjemmet.  Vesterled er opptatt av å finne besøkshjem som passer både for barnet/ungdommen og familiehjemmet, både for å kunne være en best mulig støtte men også for å kunne gi barnet andre opplevelser og erfaringer.

Alle besøkshjemmene i Vesterled går gjennom en godkjenningsprosess og får tilbud om opplæring.