© Vesterled 2014

Velkommen til Vesterled

Vesterled er en privat barnevernsorganisasjon som tilbyr tiltak til barn og unge med ulike omsorgsbehov og utfordringer knyttet til atferdsproblematikk. Vesterled ble etablert i 1995 og er lokalisert i Haugesund, og med en avdeling i Telemark. Her kan du lese mer om oss.

Vil dere bli familiehjem?

Det er et stort behov for trygge familier for barn og unge som ikke kan bo hjemme. Vi er interessert i å komme i kontakt med familier, par og enkeltpersoner med engasjement og interesse for barn og unge. Er du nysgjerring på om dette er noe for deg kan du komme på våre uforpliktende informasjonsmøter eller melde deg på opplæringskurs for nye familiehjem.

Kunnskap og kompetanse

Ansatte og familiehjemmene skal til en hver tid ha oppdatert kunnskap til det beste for barna. Vi tilstreber derfor å veilede og undervise i dokumentert metodikk for å styrke foreldrekompetansen og øke det faglige kunnskapsnivået. Her kan du finne linker til eksterne kurs om barn og unge.

Hva skjer i Vesterled

Her får du oversikt over kommende arrangementer, kurs og møter.
Vesterled har som hovedmål å gi barn og unge en god omsorgssituasjon som gir mulighet for utvikling og identitetsbygging HJEM OM OSS FAKTA HVA SKJER FOR UNGDOM FOR FORELDRE VIL DU BLI FAMILIEHJEM KONTAKT

Facebook

Vesterled har fått facebook side. Denne vil vi prøve å gjøre til en levende side med oppdatert informasjon. Lik og del.
HJEM

Hvem er vi

Her vil du finne kontaktinformasjon og presentasjon av våre ansatte. Vil du vite mer om selve oranisasjonen Vesterled kan du velge “Om oss” i menylinjen eller klikke deg inn her.

Skole

Vesterled har egen skoleavdeling og kan tilby spesialtilpassede undervisningsopplegg for elever som har vansker med å gå i ordinær skole. Vi har også tett samarbeid med skolene i distriktet og kan bistå med assistanse og veiledning. 

Velkommen til Vesterled

Vesterled er en privat barnevernsorganisasjon som tilbyr tiltak til barn og unge med ulike omsorgsbehov og utfordringer knyttet til atferdsproblematikk. Vesterled ble etablert i 1995 og er lokalisert i Haugesund, og med en avdeling i Telemark. Her kan du lese mer om oss.

Vil dere bli familiehjem?

Det er et stort behov for trygge familier for barn og unge som ikke kan bo hjemme. Vi er interessert i å komme i kontakt med familier, par og enkeltpersoner med engasjement og interesse for barn og unge. Er du nysgjerring på om dette er noe for deg kan du komme på våre uforpliktende informasjonsmøter eller melde deg på opplæringskurs for nye familiehjem.

Kunnskap og kompetanse

Ansatte og familiehjemmene skal til en hver tid ha oppdatert kunnskap til det beste for barna. Vi tilstreber derfor å veilede og undervise i dokumentert metodikk for å styrke foreldrekompetansen og øke det faglige kunnskapsnivået. Her kan du finne linker til eksterne kurs om barn og unge.
Meny Meny

Hvem er vi

Her vil du finne kontaktinformasjon og presentasjon av våre ansatte. Vil du vite mer om selve oranisasjonen Vesterled kan du velge “Om oss” i menylinjen eller klikke deg inn her.

Skole

Vesterled har egen skoleavdeling og kan tilby spesialtilpassede undervisningsopplegg for elever som har vansker med å gå i ordinær skole. Vi har også tett samarbeid med skolene i distriktet og kan bistå med assistanse og veiledning.